Till handläggare

0016-5753-Fotograf-Elin-AtterstigEn av de viktigaste framgångsfaktorerna för att optimera en positiv behandlingsprocess är att vårdinnehållet präglas av en utmanande, progressiv och meningsfull vardag. Detta ligger till grund för både trygghet, stimulans och mental utveckling.

Till klienter

0030-5796-Fotograf-Elin-Atterstig

MittHem vill arbeta för att hjälpa den som bor hos oss med målet att hitta former utifrån individen till ett fungerande liv i samhället.

Till anhöriga

0014-5746-Fotograf-Elin-AtterstigSom anhörig är du alltid välkommen till MittHem för att besöka din vän.

Till personal

0052-5889-Fotograf-Elin-Atterstig

MittHem söker inte talanger, vi skapar talanger.

Vårdinnehåll

0027-5790-Fotograf-Elin-Atterstig

På MittHem arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla behandlingsinnehållet i enlighet med senaste kunskap, forskning och evidens. Detta innebär att följa och tillämpa resultat från forskning och utvärderingar inom fältet – samt, med denna utgångspunkt, systematiskt utvärdera såväl verksamheten, som hur klienten utvecklas under hela vårdförloppet.

Samarbetspartners

0048-5854-Fotograf-Elin-Atterstig

Att samverka med andra är helt avgörande för att utvecklas som verksamhet – därför är vårt honnörsord att MittHem konkurrerar inte, vi samarbetar.

Aktuellt

0067-5978-Fotograf-Elin-Atterstig

Vad händer på MittHem.