Enheter

Gästvillan


Alfred


Berta


Lina

MittHem

Verksamhetens målgrupp

SOL 7.1.2, 7.1.3 samt Lss – för människor med psykiska funktionshinder

Verksamheten vänder sig till personer med psykiska funktionshinder och behov av boende med särskilt stöd alternativt korttidsboende – eller växelvårdsboende – enligt Sol 7.1.2, 7.1.3, Lss genom placeringsformerna SoL, Lss, LRV, LPT.

För att klara detta åtagande erbjuder vi följande:

  • Yrkeskategorierna på MittHem är leg. Psykiatriker, leg.sjuksköterskor, rehabiliteringsassistenter och arbetsterapeut och socialpedagog. (OBS se under fliken Till handläggare), KBT-Terapeut (konsult), MBT-terapeut(konsult) samt alkohol-och drog terapeuter (konsult).
  • Har klienten behov av specifik behandling psykiatrisk bedömning, social/ funktionsutredningar och/eller psykologiutredning finns möjligheten genom vår arbetsterapeut och psykiatriker.
  • Vi erbjuder även relationell psykoterapi/KBT/drogterapi – med personal som alla är anslutna till verksamheten.
  • MittHem erbjuder och utför både social funktionsträning samt nätverks- /anhörigarbete.

MittHem skall vara ett naturligt komplement till klienter som återfinns inom dessa placeringsformer.