Inför placering

Inför placering av klient hos MittHem ser vi gärna att både remittent och klient får en grundlig information kring MittHem som organisation och våra arbetsmetoder. Vi vill också att ett informationsbesök genomförs innan beslut kring placering, allt för att underlätta samt avdramatisera en förestående inflytt på MittHem.

Vid informationsbesöket berättar vi om våra metoder, rutiner, regler, vi går också en rundvandring på enheten. Vi erbjuder klienten enskilt samtal med vår behandlingssamordnare, finns önskemål att träffa annan personal går det också bra. Remittenten brukar under denna stund samtala med verksamhetschef och eller kvalitetssamordnare.

Finns andra önskemål kring informationsbesöket gör vi allt för att tillmötesgå dessa önskemål.

MittHem kommer också gärna ut och besöker er om ni så önskar för att informera kring vår verksamhet.

Boka ett besök

Vill du boka ett besök hos oss eller få mer information?

Kontakt