OM OSS – VÅR VISION OCH VÅRT MÅL

MittHem i Bergslagen AB är ett företag som ligger i hjärtat av Bergslagen, Gyttorp strax utanför Nora. Vår ambition är att vara ett stöd och en utvecklande resurs för samhällets kanske mest utsatta människor. För att kunna göra detta behöver MittHem inte bara ha ett eget kvalitativt innehåll, utan även samverka och samarbeta med olika instanser i det omgivande samhället, såsom psykiatri, utbildning, bostadsföretag, praktikplatser m.m. i ett lokalt och nationellt perspektiv. Vår utgångspunkt är förstås att våra klienter ska få ett fungerande liv i samhället, med en känsla av delaktighet och social gemenskap.

      Detta präglar också visionen och vårt övergripande mål:

MittHem erbjuder ett vårdinnehåll som ständigt utvecklas och omprövas – i relation till klientens förmåga, bästa tillgängliga kunskap och evidens

> Ett mål som för oss är en självklarhet:

Efter ha varit på MittHem ska klienten berätta om

en tid fylld av ett individuella utmaningar,

stimulerande aktiviteter och personlig utveckling.

En berättelse som tidigare aldrig berättats

MittHem utgår ifrån ett Salutogent synsätt – där Antonovskys filosofi ”… att se till det friska och inte till det sjuka” är vägledande för vårdinnehållet. I anslutning till detta arbetar vi, tillsammans med klienterna, med att utforma Specifika, Mätbara, Användbara, Realistiska och Tidsbestämda (SMART) behandlings-/utvecklingsmål för att både stärka klienternas känsla av sammanhang (KASAM), samt att utvecklas utifrån sin egen individuella förmåga. Service och flexibiliteten innebär också att:

  • MittHem strävar alltid för att erbjuda bästa möjliga service och flexibilitet i vårdprocessen.
  • Vi är aktiva med att alltid vara en länk mellan de olika psykiatriska instanserna inom kommun, landsting och regioner i Sverige.
  • Vi har möjlighet att ta mot rikstäckande akutplaceringar.
  • Placeringar kan ske dygnet runt med stöd av exempelvis SoL.
  • Vi tar emot akutplacering där klienten är i behov av omedelbar vård och stöd då det inte finns tid för studiebesök eller planering.
  • En akutplacering hos MittHem kan med fördel kompletteras med en psykiatrisk bedömning samt eventuell utredning.
  • MittHem kan ordna rikstäckande transporter för att hämta klienten.