Vårdideologi.

MittHem Allmänt, Psykiatri, Vård Leave a Comment

MittHems Vårdideologi. Salutogenes och KASAM MittHems teoretiska utgångspunkt utgår från Aron Antonovskys begrepp Salutogens och KASAM. I Salutogenes centraliserar det vilka faktorer som vidmakthåller och skapar hälsa istället för att vad som orsakar sjukdom. Vidare skapade Antonovskys begreppet KASAM- Känsla av sammanhang. I begreppet ingår tre centrala komponenter: Begriplighet: Att individen har en hög begriplighet gör att den kan uppleva …