Till anhöriga

Rubber Boots In Row

Som närstående anhörig är du en av de viktigaste personerna kring den inskrivne på MittHem. Den inskrivnes privata nätverk är en viktig faktor både under som efter avslutad vårdtid.

För att kunna erbjuda rätt insatser är det viktigt att vi får så mycket information som möjligt om den inskrivne. Det du som anhörig kan berätta för oss är särskilt viktigt eftersom du är den person som oftast har den mest omfattande informationen kring den inskrivne. Vi kan därför komma att ta kontakt med dig för att ställa frågor kring din anhörige. Det kan handla om frågor som rör din anhöriges uppväxt eller frågor kring speciella beteenden. Det sker naturligtvis i enlighet med rådande sekretessregler. Om inskriven inte vill att vi kontaktar familj, anhörig eller liknande, respekterar naturligtvis MittHem en sådan önskan.