Besök

Vi uppmuntrar den inskrivne att ta emot besök av familj och nära anhöriga. Vår definition av besök är familj, stödpersoner och nära anhöriga. Besök ses som en positiv del i vårdprocessen för klienten. Ansökan om besök bör lämnas in senast två veckor innan tilltänkt datum. MittHem svarar på förfrågan med god marginal för att en planering ska kunna ske innan besöket.

Ansvarigt team träffar alltid den inskrivne och hans besök för att lämna information samt gå igenom besöksregler.