Till handläggare

Nobody thought of bringing a headache pill to the party?

En professionell idyll

MittHem i Bergslagen AB har sitt säte i Gyttorp utanför Nora, i direkt anslutning till Bergslagens vackra naturupplevelser. MittHem är en organisation där vi vårdar och ger människor möjligheter att utvecklas och kunna leva självständigt på sikt. Vi arbetar för att hjälpa den som bor hos oss i samverkan med dennes kommun, landsting och region med målet att hitta former utifrån individen till ett fungerande liv i samhället. Vi arbetar med forskningsunderbyggda metoder (se under rubriken Vårdinnehåll) för att stötta klientens personliga utveckling, samt i möjligaste mån återskapa och/eller upprätthålla ett socialt nätverk för klienten.

MittHem tillhandahåller i dagsläget nio stycken vårdplatser enligt SoL 7.1.3. i enheten Gästvillan. Där erbjuder vi rum med egen dusch och wc. Det finns ett flertal gemensamhetsutrymmen i Gästvillan, samt ett stort kök och matsal.

MittHem erbjuder även fem stycken vårdplatser i nybyggda lägenheter enligt SoL 7.1.2, där våra klienter får möjligheten att bo ensamma, men ändå ha en möjlighet att tillhöra klientgrupper då lägenheterna är placerade mittemot verksamheten Gästvillan. En av lägenheterna är även helt anpassad för människor med fysiska rörelsehinder. Vi erbjuder stöd från personal från MittHem dygnet runt.

Vi erbjuder även möjlighet till så kallad ”växelvård” om klienten har ett eget boende alternativt vid en utslussning från MittHem, men behöver stöd och hjälp av MittHems olika professioner.

Yrkeskategorierna på MittHem är leg. psykiatriker, leg.sjuksköterska, rehabiliteringsassistent,  MBT-terapeut (konsult), socionom, beteendevetare.