Hur det fungerar på MittHem

MittHem anpassar alltid vården utifrån varje enskild person, det innebär att alla får göra sin individuella vårdplan (IVP) i början av sin vistelse. Målet är att alla ska nå dit de själva vill, på sitt eget vis. I veckorna följer vi de uppsatta veckoscheman som har gjorts, de kan t.ex. innehålla regelbunden träning på gym (vilket MittHem naturligtvis betalar), du kanske har egen sysselsättning, samt aktiviteter i eller omkring boendet. MittHem värnar om trivsel, därför städar vi och lagar mat tillsammans på vissa angivna dagar i veckoschemat.

På helgerna hittar vi på olika aktiviteter som t.ex. bio, stadsresor, bowling m.m. Flera gånger per år åker vi iväg på längre resor som t.ex. till Liseberg, Ullared med mera.

I MittHem är vårdens alla delar viktiga. Vi som jobbar här har i många år arbetat med människor och vi har lärt oss att det behövs både fysisk aktivitet och vila för att resultatet ska bli bra. Vi kan erbjuda aktiviteter efter den nivå som passar dig bäst.

Vi tycker också att det är viktigt att du får de ”verktyg” du behöver för att kunna hantera ditt liv och därför kommer du att under den första fasen (1-3 mån) få massor av kunskap via vårt program ”ett självständigt liv” samt andra program med målet att DU ska få arbeta med de delar i livet du upplever som svåra att hantera.

Du får gärna ringa oss om du vill veta mer. Telefonnumret är 073-6331210 eller mejla info@mitthem.org

Hälsningar från oss på MittHem