Till personal

byggarbetare

Att forma en sammanhållen personalgrupp

• Ledning och personalgrupp är den avgjort viktigaste länken på en arbetsplats. Dvs. inget klientarbete – eller arbetsklimat – på ett behandlingshem, är mer framgångsrikt än den miljö som skapas tillsammans med ledning, personalgrupp och klienter. PÅ MittHem handlar detta om att dels redan från början rekrytera kompetent och engagerad personal, dels att ledningsstruktur och organisationen möjliggör och främjar ett lärande och vilja att hela tiden utvecklas. Personalgruppen kommer – förutom genom kontinuerlig utbildning i teorier och forskning om människans förmåga och motivation att utvecklas – få träning i, och under handledning att, som mentorer och kontaktpersoner, utforma behandlings- och utvecklingsmål för, och tillsammans med, varje klient.