Universitetet

Kopp dator skrivbord

MittHem samarbetar med Örebro universitet och strävar efter en ömsesidig kunskapsutveckling – detta genom att studenten i gränslandet mellan praktisk och vetenskaplig skolning både får utvecklas som professionell dels genom att göra sin VFU hos oss, dels att i förlängningen kanske bli en medarbetare i en kvalitetsdriven verksamhet och inom ett inspirerande yrkesområde.

MittHem håller genom samarbetet med vår vetenskapliga ledare och organisationsutvecklare, Jürgen Degner/Örebro universitet, på att utforma strukturer för att dels bjuda in studenter från exempelvis socionomutbildningen, som går sista terminen, till workshops för att optimera rekryteringsbasen av kvalificerad personal med högskolekompetens, dels regelbundet ta emot studenter för s.k. verksamhetsförlagda studier på termin 5, från socionomprogrammet vid Örebro universitet.

VFU som en del av en utvecklings- och rekryteringsprocess

Det kan över tid också bli aktuellt att utforma ett Praktik- och UtvecklingsCentrum (PUtC) hos MittHem – där examensuppsatser (görs på termin 6 efter VFU-placeringen) kan utformas genom att olika frågeställningar utarbetas tillsammans med studenten.