Samarbetet med Örebro Universitet

Samarbetet med Örebro Universitet – en möjlighet att bygga en verksamhet som är kunskaps- och forskningsdriven

  • En kunskapsdriven verksamhet behöver vara dynamisk och utvecklas löpande. Därför är det en självklarhet att MittHem har ett fortlöpande samarbete med Örebro universitet.
  • Vår vetenskapliga ledare och organisationsutvecklare, Jürgen Degner, har utformat MittHems organisationsstruktur, baserad på ett antal grundläggande behandlingsprinciper i enlighet med den s.k. ”what-works”- forskningens principer (se under fliken ”Vårdinnehåll”).
  • Samarbetet med universitet är permanentat, vilket säkerställer att vår verksamhet och vårt behandlingsinnehåll ständigt utvecklas, att det finns ett stöd i rekryteringsprocessen av ny personal – samt en kompetensförsörjningsplan för varje personal anställd på MittHem.
  • I uppdraget ligger att bevaka att behandlingsinnehåll och organisationens resurser är länkat till klienternas vårdbehov, att personal och klienter strukturerat arbetar med behandlingsmålen under placeringstiden, samt att klienternas personliga utveckling systematiskt uttrycks i genomförandeplanen och kommuniceras med uppdragsgivaren.

 

JÜRGEN DEGNER

Vetenskaplig ledare/socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Degner både forskar på, och utvecklar, behandlingsverksamheter av olika slag – både inom öppen- och slutenvård. Nu senast bl.a. som vetenskaplig ledare för socialtjänstens arbete med unga vuxna i Karlskoga, samt inom Statens institutionsstyrelse (SiS), Ungdomsvård norr, med att utveckla dygnet-runt-vård (24/7) på SiS särskilda ungdomshem.