Student- och praktiksamverkan

Student- och praktiksamverkan som del av en rekryterings- och personalutvecklingsprocess

MittHem kan genom samarbetet med Örebro universtet dels erbjuda studenter från exempelvis socionomutbildningen och andra vårdinriktade yrkesutbildningar workshops och liknande mötesplatser för att utveckla rekryteringsbasen av kvalificerad personal med högskolekompetens, dels regelbundet ta emot studenter för verksamhetsförlagda studier från universitetet.

  • Det kan över tid också bli aktuellt att utforma ett Praktik- och UtvecklingsCentrum (PUtC) hos MittHem, där bl.a. examensuppsatser kan utformas tillsammans med MittHem och vetenskaplig handledare på universitetet. Här kan olika fråge- och utvecklingsområden granskas och studeras inom ramen för dessa studier.